Korak u budućnost

„Korak u budućnost – pružanje potrebnih rehabilitacijskih i habilitacijskih terapija djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom“

Trogodišnji program koji Udruga provodi od 01.06.2014.  – 31.05.2017. godine.

U sklopu programa provode se aktivnosti i usluge:

– Edukacijsko rehabilitacijski rad/radna terapija obuhvaća rad s djecom s teškoćama u razvoju, poremećajima pažnje, percepcije, koncentracije, kroničnim bolestima, a provodi se kroz program rane intervencije, rad s djecom predškolske i školske dobi, tretmana senzorne integracije, rada s roditeljima. – Logopedske terapije – terapije slušanja i govora obuhvaćaju pružanje stručne pomoći djeci s područja županije koji imaju poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa te čitanja, pisanja i učenja sa i bez teškoća u razvoju.

– Fizioterapija – obuhvaća fizioterapiju kroz igru, facilitaciju aktivnog normalnog pokreta, inhibiciju abnormalnog obrasca pokreta, razvoj grube i fine motorike, stimulaciju proprioceptivnog sustava, razvoj reakcije balansa, ekvilibrijske snage, reakcije uspravljanja i zaštitnih reakcija, vježbe za povećanje opsega snage, ravnoteže istezanja, vježne hoda i pravilnog održavanja posture.

– Radionice unutar programa obuhvaćaju kreativne radionice, edukativne radionice za razvoj svijesti o sebi, samozastupanje te razvoj adaptivnih vještina; radionice za roditelje o pravilnom postupanju s djetetom, koji položaj i pokreti budu prihvatljiviji za bolji napredak djece te o važnosti rehabilitacije djeteta u sklopu radne terapije.

– Savjetovanja obuhvaćaju savjetovanja roditelja u vidu edukacijsko – rehabilitacijskog rada/radne terapije, savjetovanja roditelja, učitelja i odgajatelja o specifičnostima djece koja prolaze kroz terapije te na koji način poticati djetetov razvoj u sustavu predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja.

– Društvene večeri obuhvaćaju druženje jednom tjedno kao svojevrstan izlazak za adolescente pod vodstvom animatora ili radnog terapeuta i volontera te se provode kroz druženje, ples i filmske večeri.

Po programu se zapošljavaju logoped, fizioterapeutradni terapeut i administrativni djelatnik na pola radnog vremena te se od početka provođenja programa broj članova udvostručio tako da sada Udruga ima preko 100 korisnika terapija rehabilitacije i habilitacije.

Program pruža razvoj i dostupnost socijalnih usluga koje pruža Udruga u području socijane skrbi. Promiču se alternativni oblici skrbi u zajednici te se pruža bolja dostupnost usluga. Smanjile su se liste čekanja na logopedske, fizioterapijske i rehabilitacijske/radno terapeutske usluge.

Udruga razvija usluge koje direktno doprinose prevladavanju jazova u postojećoj mreži usluga te aktivnostima potiče veću samostalnost ranjivih skupina.

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet je proveo tri radionice:

  • Značajke spolnog razvoja djece s teškoćama, prof. dr.sc. Daniela Bratković

  • Razvojna procjena djece rane dobi, dr. sc. Maja Cepanec i dr. sc. Sanja Šimleša

  • Roditeljsko viđenje razvojnih teškoća – Suradnja roditelja i stručnjaka, prof. dr. sc. Marta Ljubešić

Centar za socijalnu skrb je proveo također tri radionice:

  • Razvoj socijalizacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanja sukoba, prof. psih. Boris Brežnjak

  • Upoznavanje s pravima sustava socijalne skrbi, soc. radnica Verica Sugnetić, Snježana Sitar Smetko i Gordana Tkalec

  • Savjetovanje novim pravilima iz sustava socijalne skrbi, mag. soc. radnica Gordana Tkalec Končić

Uz navedene radionice, također je proveden niz individualnih savjetovanja od strane partnera.

PROGRAM U BROJKAMA(01.06.2014. – 31.05.2015.):

KABINET ZA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI RAD

INDIVIDUALNA TERAPIJA – 1.088

1.088

SAVJETOVANJE ZA RODITELJE – 24

SAVJETOVANJE ZA VOLONTERE – 18

42

RADIONICE – PREDŠKOLCI – 46

RADIONICE – ŠKOLARCI – 45

RADIONICE – ODRASLI – 94

185

DRUŠTVENE VEČERI – 47

47

KABINET ZA FIZIOTERAPIJU

INDIVIDUALNA TERAPIJA – 1.439

PRVE PROCJENE – 39

1.478

LOGOPEDSKI KABINET „PRIČALICA“

INDIVIDUALNA TERAPIJA – 2.117

PRVI PREGLED – 39

KONTROLNI PREGLED – 54

2.270

UKUPNO

5.110

Odgovori