Projekti Udruge

Tokom godina Udruga je provodila niz projekata:

 • projekt „Učimo zajedno s defektologom“ provodio se od 2009. godine do svibnja 2014. godine kada je otvoren Kabinet za edukacijsko – rehabiltacijski rad unutar trogodišnjeg programa „Korak u budućnost“,
 • projekt „Soba za našeg anđela“ provodio se 2010. godine. Projektom se adaptiralo, nadogradilo te postavilo kompletno novo krovište na trošnoj kućici člana udruge koji nije imao osnovne uvjete za život, te je bilo pokrenuto pitanje oduzimanja djeteta. Uređenjem njegove sobe samohrani otac dobio je mogućnost zadržavanja svojeg djeteta s teškoćama. Projekt je realiziran donacijama i volonterskim radom,
 • projekt „Logopedske terapije“ provodio se od 2011. do 2013. godine, a 01.06.2013. godine otvoren je Logopedski kabinet „Pričalica“ (logopeda je početno financirala udruga sa svojim sredstvima prikupljenim od donacija i prodajom ukrasnih predmeta iz radionice „Marljive ručice“. Kako se ubrzo pokazala velika potreba za logopedskim terapijama ,predsjednica prijavljuje projekt Hrvatskog zavod za zapošljavanje mjera Pojedinačni projekti te uspijeva zaposliti logopeda na puno radno vrijeme. Od 01.06.2014 godine  logoped je zaposlen na puno radno vrijeme putem trogodišnjeg programa „Korak u budućnost“),
 • tijekom 2013. godine Udruga je provodila projekt „Pomoć u kući“ kojeg je financirala preko mjera HZZZ. Projektom je obuhvaćeno 7 obitelji u kojima se nalazi osoba s invaliditetom,
 • provodio se projekt „Asistent i ja zajedno“, putem kojeg je 4 djeci s teškoćama u razvoju osigurana pomoć asistenta u školskoj godini 2013/2014, u okviru sistema inkluzivne edukacije, koja podrazumijeva upoznavanje i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u obrazovanje u prirodnim socijalnim okruženjima, ali i upoznavanje ostale djece s potrebama i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju, njihovo navikavanje i socijalizaciju. Projektom su osigurani prvi asistenti u nastavi u OŠ Lobor, a financiralo ga je MZOS,
 • projekt „Druženje kroz sport“ omogućuje jednom tjedno u školskoj sportskoj dvorani djeci i ostalim stanovnicima općine i susjednih općina da se kroz sport druže s djecom s teškoćama u razvoju. Projekt se provodi na volonterskoj bazi, dok je u 2015. godini dio troškova za voditelja projekta financirala Krapinsko – zagorska županija, te se putem projekta zaposlila jedna osoba na Ugovor o djelu,
 • kreativne radionice „Marljive ručice“ omogućavaju da se kroz igru i maštu vježba fina motorika, izrada raznih ukrasa, nakita i suvenira s raznolikim tehnikama. Radionice su otvorenog tipa za sve prijatelje i suradnike te širu javnost udruge. Provode se jednom do dva puta tjedno. Projekt se financira vlastitim sredstvima,
 • od lipnja 2014. godine provodi se trogodišnji program „Korak u budućnost – pružanje potrebnih rehabilitacijskih i habilitacijskih terapija djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom“ financiran od Ministarstva soijalne politike i mladih. Putem ovog programa udruga provodi sljedeće aktivnosti:
 • edukacijsko – rehabilitacijski rad/radnu terapiju,
 • logopedske terapije,
 • fizioterapiju,
 • kreativne i  edukativne radionice za pred školarce
 • kreativne i  edukativne radionice za školarce
 • edukativne radionice za odrasle osobe s tjelesnim i intelektualnim teškoćama
 • savjetovanje za roditelje
 • savjetovanje za volontere
 • edukaciju zaposlenika, stručnih suradnika, te suradnike srodnih organizacija i ustanova (edukacije provodi partner na projektu Edukacijsko –rehabilitacijski fakultet Zagreb),
 • za projekt „Asistent i ja za kvalitetniju budućnost“ dodjeljena su bespovratna sredstva od strane Europskog socijalnog fonda te će se provoditi od 23.11.2015. godine do 23.11.2016. godine. Ovim projektom osigurana je usluga osobne asistencije za osam korisnika s teškim stupnjem invaliditeta ili intelektualnih oštećenja.