Pomoćnici u nastavi

POMOĆNIK I JA ZA BOLJE SUTRA – 2019./2020. GODINA

 

Projekt se provodi već četvrtu godinu za redom. Njime se osigurava potpora uključivanju ukupno petorici učenika s teškoćama u osnovnim školama i dvama učenicima s teškoćama u razvoju  u srednjoj školi u mjestu prebivališta uvođenjem pomoćnika u nastavi te osiguravanje funkcionalne podrške sustavu izravne potpore koja za cilj ima poboljšanje učeničkih obrazovnih postignuća, uspješniju integraciju u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje uz potporu senzibilizirane javnosti.

Projekt obuhvaća ukupno pet aktivnosti koje su međusobno logički i dinamički povezane. Prijavitelj projekta je Udruga Sveta Ana KZŽ, a partnerske organizacije na projektu su OŠ. Marija Bistrica, OŠ Gornja Stubica, OŠ „Ljudevit Gaj“ Mihovljan te SS Bedekovčina, koje za svoje učenike s odgovarajućim rješenjima o primjerenom programu školovanja nisu kroz druge modele uspjele osigurati pomoćnika u nastavi.

Projekt traje od listopada 2019. godine do kraja školske godine – lipanj 2020. godine.

Prva aktivnost traje kroz cjelokupnu provedbu projekta i odnosi se na upravljanje projektom i koordinaciju svih projektnih partnera, koji podrazumijeva međusobnu komunikaciju, izvještavanje, kao i pravodobnu stručnu reakciju na eventualne prepreke, što će biti jamac kvalitetnoj provedbi i ispunjavanju  ciljeva projekta. Projektom upravlja voditelj projekta u uskoj suradnji s predstavnicima partnerskih organizacija – stručnim suradnicima –koordinatorima za pomoćnike učiteljima i ravnateljima škola. Projektni partneri voditi će se po principima dobrog upravljanja, koje uključuje kompetentno obavljanje predviđenih zadataka, otvorenost te posebno njegovanje partnerskog odnosa. Partneri će se u upravljanju projektom voditi principima odgovornosti, vodeći računa o učenicima i namjenskom korištenju resursa, kao i principima učinkovitosti i koherentnosti. Voditelj projekta biti će zadužen za koordinaciju projekta, sve administrativne, logičke i operativne zadaće i brigu o implementaciji svih projektnih aktivnosti te će za svoj rad dobivati primjerenu naknadu. Voditelj će također tijekom provedbe projekta redovito posjećivati sve škole – partnerske organizacije.