Organizacijska struktura

Predsjednik i Upravni odbor:

Ljubica Jembrih
Predsjednica
predsjednica i odgovorna osoba Udruge Sveta Ana
Danica Knok
Tajnica
tajnica i članica upravnog odbora Udruge Sveta Ana
Nedjeljka Jurinić
članica upravnog odbora
Slavko Raškaj
član upravnog odbora
Nadica Bolšec
članica upravnog odbora
Zdenka Mladić
članica upravnog odbora
Vesna Benković
članica upravnog odbora

 

_____________________

Stručni tim zaposlenika:

Katica Pukšec
Edukacijsko –rehabilitacijski kabinet/Radna terapija
bacc. occupy. therapy
LJiljana Vrlec
Kabinet za fizioterapiju
fizioterapeut
Matija Mikulčić
Logopedski kabinet „Pričalica“
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti i fonetike
Dijana Behin
administracija
bacc. inf.

Odgovori