Lokacija

Logopedski kabinet „Pričalica“ – u sklopu športske dvorane OŠ F.H.Kiš Lobor (ulaz sa stražnje strane)

 

Kabinet za fizioterapiju, Edukacijsko – rehabilitacijski kabinet/Radna terapija – društveni dom Markušbrijeg u Vinipotoku (plavi dom) – lijevi ulaz s bočne strane

 

Odgovori