Korak u budućnost

KORAK U BUDUĆNOST – pružanje potrebnih rehabilitacijskih i habilitacijskih terapija djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Trogodišnji program financiran od strane Ministarstva soijalne politike i mladih te se provodi od 01.06.2014 – 31.05.2017. Partneri projekta su Krapinsko zagorska županija, općina Lobor, Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica te Edukacijsko rehabilitacijski fakultet iz Zagreba.

U sklopu programa djeluju kabinet za fizioterapiju, kabinet za edukacijsko rehabilitacijski rad te logopedski kabinet “Pričalica”.

Odgovori