Kontakt

Kontakti:

Predsjednica Nedeljka Jurinić: 098/880 418

Službeni telefon Udruge: 049/ 550 034

E-mail:

jurinic.nedeljka@gmail.com

sveta.ana.udruga@gmail.com

Odgovori