Asistent i ja za kvalitetniju budućnost

preuzmi      Strukturni-i-investicijski-fondovi-logo      logo esf

 

Asistent i ja za kvalitetniju budućnost  – projekt financiran od strane Europskog socijalnog fonda

 

Projekt „Asistent i ja za kvalitetniju budućnost“ svojim će aktivnostima premostiti jaz između stvarnih potreba i trenutnog posve neodgovarajućeg stanja. Naime, osigurana usluga osobne asistencije za 16 predloženih korisnika koji su detektirani nakon analize stanja i potreba te identifikacije pojedinaca, olakšat će realizaciju dnevnih aktivnosti, pridonijeti socijalnom uključivanju, rasteretiti obitelji osoba sinvaliditetom, pridonijeti širenju socijalne mreže, a po svim dosadašnjim iskustvima, usluga osobne asistencije kod korisnika će doprinijeti pozitivnim promjenama doživljaja vlastite invalidnosti i odnosima s drugim ljudima. Istodobno, realizacija ovog projekta doprinijet će i pozitivnim promjenama socijalne percepcije stavova prema osobama s invaliditetom. Dodana vrijednost projekta u svakom je slučaju i zapošljavanje ukupno 12 asistenata, nezaposlenih osoba, koje će tijekom projekta, sukladno Zakonu o radu, ostvarivati dohodak i radni staž.

Nedostatak usluge osobnih asistenata osobama s invaliditetom prepoznat je kao jedan od ključnih problema na ovom području koje godinama, na žalost, prednjači po broju osoba s invaliditetom, a koje s druge strane još uvijek nema dostatno razvijene izvaninstitucionalne usluge skrbi za osobe u nepovoljnom položaju te je dodatno opterečeno bremenom geografske raspršenosti, a ponegdje – uslijed neadekvatnog javnog prometnog povezivanja – i teške dostupnosti. Zajednički ciljevi i sinkronizirane aktivnosti jamče kvalitetnu provedbu ovog projekta, a nadopunjujući se iskustvom i znanjima, projektni partneri i po njegovom završetku aktivno će djelovati na diseminaciji njegovih rezultata i održivosti. Partnerstvo u ovom projektu, osim toga, osigurat će dostupnost usluge. Zajednički je interes partnera ostvarenje ciljeva provedbom nekoliko mjera zacrtanih na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini te njihova održivost kroz nastavak i / ili jačanje postignutih projektnih rezultata. Naime, velik udio osoba s invaliditetom, sve starije stanovništvo te povećani broj nezaposlenih na području Krapinsko-zagorske županije traže ublažavanje posljedica kroz zajednički rad i partnerstvo.

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije, iza sebe imaju brojne implementirane projekte i programe u sektoru socijalne promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, psihički bolesnih osoba, starih i nemoćnih osoba te ostalih socijalno ugroženih i na drugi način obespravljenih osoba. Iskustvo, dostatni financijski, tehnički i ljudski kapaciteti jamac su kvalitetne provedbe projekta i ostvarenja svih ciljeva na području svojeg djelovanja koje obuhvaća istočni dio Krapinsko-zagorske županije.