Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju

U tijeku je projekt  Ministarstva znanosti i obrazovanja  kojim je 8 djece s teškoćama u razvoju dobilo pomoć asistenta u školskoj godini 2019/2020, u okviru sistema inkluzivne edukacije, koja podrazumijeva upoznavanje i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u obrazovanje u prirodnim socijalnim okruženjima, ali i upoznavanje ostale djece s potrebama i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju, njihovo navikavanje i socijalizaciju.

Zadaća pomoćnika u nastavi je poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, poticati i usmjeravati učenika na prihvatljive oblike ponašanja te upozoravati učenika na štetnost i posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja, pružati potporu učeniku u provedbi pravila rada i igre, davati potporu u socijalizaciji uz interakciju s drugim učenicima. Također jedan od zadataka pomoćnika u nastavi je voditi učenika kojemu je potrebna potpora u kretanju (pridržavati, usmjeravati, upozoravati na prepreke i sl.), potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, kao i potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, te suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu, kao i roditeljima učenika.

Odgovori