Dječji svijet – zajedno do ljepše budućnosti

O PROJEKTU

U travnju 2020. godine Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projektni prijedlog Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Naziv projekta je Dječji svijet – zajedno do ljepše budućnosti, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u iznosu od 1.499,404,36 kn u trajanju od 22 mjeseca. Partnerske organizacije na projektu su Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županijeCentar za pružanje usluga u zajednici Ozalj i Udruga osoba s invaliditetom Bubamara iz Vinkovaca. Projekt rješava problem nedovoljne socijalne uključenosti 140 djece s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim i intelektualnim teškoćama te problem nedovoljnog promicanja pomirenja poslovnog i obiteljskog života pedeset članova njihovih obitelji u četiri partnerske županije – Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ciljnu skupinu čini 140 djece s tjelesnim (cerebralna paraliza, skolioza, hipotonija), senzoričkim (vizualna percepcija, orijentacija i organizacija u prostoru), komunikacijskimgovorno-jezičnim (govorno-jezične-artikulacijske teškoće, ekspresivne i receptivne teškoće, specifične i nespecifične razvoje teškoće govora i jezika) i intelektualnim teškoćama u četiri partnerske županije, s time da približno 40% ima višestruke teškoće. Projektom će im biti omogućena kontinuirana izvaninstitucionalna podrška te će se zbog toga bolje integrirati u društvo. Članovi obitelji s teškoćama u četiri županije se zbog nedovoljne dostupnosti podrške stručnjaka teško nose s obiteljskim i poslovnim obavezama.

Nadalje, u Udruzi Sveta Ana ne postoji opremljena senzorna soba, stoga je cilj projekta opremiti je, a isto tako i osigurati uslugu mobilnog tima podrške obiteljima, budući da fizioterapeutske radionice, usluga radnog terapeuta i logopeda, kulturne i sportske aktivnosti te podrška obitelji zbog financijskih razloga nisu kontinuirano dostupne i ne mogu zadovoljiti sve potrebe djece s teškoćama.  Također, stručnjacima u Udruzi Sveta Ana i partnerskim organizacijama nedostaje dodatno usavršavanje u područjima senzorne integracije i različitim oblicima rada koji doprinose socijalnom uključivanju djece s teškoćama, stoga će se projektom educirati te će se primjenjivati nove metode i biti uspješniji u radu s djecom s teškoćama. Tijekom 22 mjeseca organizirat će se šest sastanaka s partnerima kako bi se prezentirao rad za određeno razdoblje provedbe projekta, dok će sve novosti; objave o edukacijama stručnjaka u području socijanih usluga djeci s teškoćama u razvoju, pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja djece, savjetovanje i pomaganje članovima obitelji te kampanja osvješćivanja, biti objavljene na Internetskim stranicama.

Ovim se projektom provode aktivnosti podrške djeci s teškoćama, a kampanjom osvješćivanja podiže se svijest javnosti o potrebama i pravima osoba s invaliditetom.

Više na:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/podru%C4%8Dje-kontakta/ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku/

lenta

Odgovori