Pomoćnik i ja zajedno 2018/2019

Ministarstvo zznanosti i obrazovanja

Sukladno objavljenoj Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2018./2019. školsku godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo je Udruzi Sveta Ana Kzž, bespovratna sredstva u iznosu od 297.700,00 kuna za provedbu projekta “Pomoćnik i ja zajedno”.

Osigurana bespovratna sredstva sukladno javnom pozivu bit će utrošena kao naknade za rad 7 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi, odnosno imaju:

  • značajna motorička oštećenja,
  • značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama,
  • teškoće u intelektualnom funkcioniranju,
  • senzoričke poteškoće povezane s oštećenjem vida ili oštećenjem sluha,
  • ponašanja koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika.

 

Sedam pomoćnika u nastavi je potpisalo ugovore i 03.09.2018. počeli su s radom. Kod prijave na Javni poziv škole su potpisale Izjavu o partnerstvu, tako da ćemo surađivati sa pet škola koje pohađaju učenici kojima je odobreno angažiranje pomoćnika u nastavi: Srednja škola Konjšćina, Srednja škola Bedekovčina, Osnovna škola Zlatar Bistrica, Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor te Osnovna škola “Ljudevit Gaj” Mihovljan.

IMG_1498 IMG_1500

Odgovori