Financijske potpore u 2018. godini

Odobrene financijske potpore naših programa i projekata u prvih 6. mjeseci 2018. godine:

  • Općina Mihovljan – “Pružanje rehabilitacijskih terapija”: 8.000,00 kuna
  • Općina Mače – “Pružanje rehabilitacijskih i habilitacijskih terapija”: 7.000,00 kuna
  • Grad Zlatar – “Projektne aktivnosti za stvaranje jednakih mogućnosti”: 7.000,00 kuna
  • Grad Donja Stubica – “Unapređenje života djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom”: 600,00 kuna
  • Grad Klanjec – “Pomoć djeci s teškoćama u razvoju”: 1.000,00 kuna
  • Zagorski vodovod d.o.o. – “Razvoj jednakih mogućnosti”: 3.000,00 kuna
  • Hrvatska elektroprivreda d.d. – “Pokreni ideju, vjeruj i ostvari”: 15.000,00 kuna
  • Krapinsko zagorska-županija – “Programske aktivnosti za stvaranje jednakih mogućnosti”: 20.000,00 kuna

Odgovori