“Pomoćnik i ja zajedno” – školska godina 2017./2018.

Ministarstvo zznanosti i obrazovanja

 

Sukladno objavljenoj Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo je Udruzi Sveta Ana Kzž, bespovratna sredstva u iznosu od 281.300,00 kuna za provedbu projekta “Pomoćnik i ja zajedno”.

Osigurana bespovratna sredstva sukladno javnom pozivu bit će utrošena kao naknade za rad 7 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi, odnosno imaju:

  • značajna motorička oštećenja,
  • značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama,
  • teškoće u intelektualnom funkcioniranju,
  • senzoričke poteškoće povezane s oštećenjem vida ili oštećenjem sluha,
  • ponašanja koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika.

Sedam pomoćnika u nastavi je potpisalo ugovore i 04.09.2017. počeli su s radom. Kod prijave na Javni poziv škole su potpisale Izjavu o partnerstvu, tako da ćemo surađivati sa četiri škole koje pohađaju učenici kojima je odobreno angažiranje pomoćnika u nastavi: Srednja škola Zlatar, Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor, Osnovna škola “Ljudevit Gaj”Mihovljan te Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj.

 

IMG_9237 IMG_9238 IMG_9239 IMG_9240 IMG_9241

 

Odgovori